"faint outline" — Słownik kolokacji angielskich

faint outline kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nikły zarys
  1. faint przymiotnik + outline rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was impossible to see more than a faint outline of his face in the darkness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo