"faint memory" — Słownik kolokacji angielskich

faint memory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mglista pamięć
  1. faint przymiotnik + memory rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Only a faint memory of the touch lives in me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo