"faint gleam" — Słownik kolokacji angielskich

faint gleam kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
  1. faint przymiotnik + gleam rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His eye lit on the faint gleam of a green light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo