"Faint voice" — Słownik kolokacji angielskich

Faint voice kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint voice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słaby głos
  1. faint przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A faint voice in her head asked, Is that really true?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo