"Faint line" — Słownik kolokacji angielskich

Faint line kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint line
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słaba linia
  1. faint przymiotnik + line rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is only a faint line of color around them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo