"Faint trace" — Słownik kolokacji angielskich

Faint trace kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint trace
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słaby ślad
  1. faint przymiotnik + trace rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her shoes left faint red traces on the hard ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo