"faint whisper" — Słownik kolokacji angielskich

faint whisper kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lekki szept
  1. faint przymiotnik + whisper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She heard nothing for a long time, then the faintest whisper.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo