"Faint light" — Słownik kolokacji angielskich

Faint light kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint light
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słabe światło
  1. faint przymiotnik + light rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She looked at him in the faint light and her blood went cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo