KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"faint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

faint przymiotnik

faint + rzeczownik
Kolokacji: 291
faint smile • faint sound • faint light • faint idea • faint trace • faint glow • faint hope • faint hint • faint smell • faint voice • faint line • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 34
1. faint smile = blady uśmiech faint smile
2. faint sound = słaby odgłos faint sound
3. faint light = słabe światło faint light
4. faint idea = słaby pomysł faint idea
5. faint trace = słaby ślad faint trace
6. faint glow = słaby blask faint glow
7. faint hope = słaba nadzieja faint hope
8. faint hint = słaba aluzja faint hint
9. faint smell = słaby zapach faint smell
10. faint voice = słaby głos faint voice
11. faint line = słaba linia faint line
12. faint odor = słaba woń faint odor
13. faint scent = słaby zapach faint scent
14. faint noise = cichy hałas faint noise
15. faint glimmer = słabe migotanie faint glimmer
16. faint breeze = lekka bryza faint breeze
  • Also a fresh, faint breeze rose up in our faces.
  • Then a faint breeze came through the window and broke the spell.
  • It was rising up and dragging left in the faint breeze.
  • The light was brighter than in the hall, and a faint breeze came through the open window.
  • The French windows were also open to let in a faint breeze.
  • The smoke had been floating away on the faint breeze.
  • Her response was no more than the stir of a faint breeze.
  • A breeze, faint but with an edge, picked at their legs.
  • Even the faint breeze, with its odd smell, had died away to nothing.
  • A faint breeze smelled of the sea beyond the hill.
17. faint praise = zdawkowa pochwała faint praise
18. faint shadow = lekki cień faint shadow
19. faint star = słaba gwiazda faint star
20. faint whisper = lekki szept faint whisper
21. faint hum = ciche brzęczenie faint hum
22. faint whiff = lekki zapach faint whiff
23. faint gleam = słaby blask faint gleam
24. faint tinge = słaby odcień faint tinge
25. faint outline = nikły zarys faint outline
26. faint suggestion = słaba propozycja faint suggestion
27. faint hiss = cichy syk faint hiss
28. faint murmur = szmerek faint murmur
29. faint touch = słabe dotknięcie faint touch
30. faint cry = cichy krzyk faint cry
31. faint echo = słabe echo faint echo
32. faint flicker = słabe migotanie faint flicker
33. faint vibration = słabe wibrowanie faint vibration
34. faint memory = mglista pamięć faint memory
czasownik + faint
Kolokacji: 6
feel faint • grow faint • sound faint • become faint • hear faint • ...
przysłówek + faint
Kolokacji: 3
extremely faint • relatively faint • somewhat faint
faint + przyimek
Kolokacji: 6
faint of • faint with • faint in • faint from • faint at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.