"faint voice" — Słownik kolokacji angielskich

faint voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby głos
  1. faint przymiotnik + voice rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A faint voice in her head asked, Is that really true?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo