"faint hum" — Słownik kolokacji angielskich

faint hum kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciche brzęczenie
  1. faint przymiotnik + hum rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As the plane shot up only a faint hum sounded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo