"faint suggestion" — Słownik kolokacji angielskich

faint suggestion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaba propozycja
  1. faint przymiotnik + suggestion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Here was the first, faint suggestion of a connecting link.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo