"faint vibration" — Słownik kolokacji angielskich

faint vibration kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe wibrowanie
  1. faint przymiotnik + vibration rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He felt the faint vibration of the stone beneath his feet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo