"faint noise" — Słownik kolokacji angielskich

faint noise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy hałas
  1. faint przymiotnik + noise rzeczownik
    Silna kolokacja

    Sitting up, he could hear a faint noise, strange and high.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo