"Faint echo" — Słownik kolokacji angielskich

Faint echo kolokacja
Popularniejsza odmiana: faint echo
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Słabe echo
  1. faint przymiotnik + echo rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The notes were clear, yet held faint echoes of other songs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo