"faint flicker" — Słownik kolokacji angielskich

faint flicker kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabe migotanie
  1. faint przymiotnik + flicker rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A faint flicker of energy appeared around Jean's eyes, and the set came on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo