"dim shadow" — Słownik kolokacji angielskich

dim shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciemny cień
  1. dim przymiotnik + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Frequently there was a dim shadow of doubt in his eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo