"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. Shadow sees = Cień widzi Shadow sees
3. Shadow watches = Cień patrzy Shadow watches
4. Shadow finds = Cień znajduje Shadow finds
5. Shadow hears = Cień słyszy Shadow hears
6. Shadow learns = Cień uczy się Shadow learns
7. Shadow listens = Cień słucha Shadow listens
8. Shadow notes = Notatki cienia Shadow notes
9. Shadow feels = Cień czuje Shadow feels
10. Shadow divines = Cień przepowiada Shadow divines
11. Shadow observes = Cień zauważa Shadow observes
12. Shadow stares = Spojrzenia cienia Shadow stares
13. Shadow notices = Ogłoszenia cienia Shadow notices
14. Shadow discovers = Cień odkrywa Shadow discovers
15. Shadow peers = Równi cienia Shadow peers
16. Shadow senses = Sensy cienia Shadow senses
17. Shadow views = Widoki cienia Shadow views
18. Shadow spies = Szpiedzy cienia Shadow spies
19. Shadow marks = Znaki cienia Shadow marks
20. Shadow glances = Spojrzenia cienia Shadow glances
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.