"sharp shadow" — Słownik kolokacji angielskich

sharp shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagły cień
  1. sharp przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It cast a sharp shadow behind him as he walked.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo