"Shadow glances" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow glances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Spojrzenia cienia
  1. shadow rzeczownik + glance czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stepping from the cab, The Shadow glanced along the street.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo