KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"shadow passes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow passes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień mija
  1. shadow rzeczownik + pass czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then a shadow passed over the top of him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo