KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"shadow moves" — Słownik kolokacji angielskich

shadow moves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień rusza się
  1. shadow rzeczownik + move czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    A shadow moved along the next house to the north.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo