KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow crosses" — Słownik kolokacji angielskich

shadow crosses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień krzyżuje się
  1. shadow rzeczownik + cross czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    They both looked up as a shadow crossed the light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo