"crisp shadow" — Słownik kolokacji angielskich

crisp shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kruchy cień
  1. crisp przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sun was low, casting long crisp shadows, and there was a trace of dew that glimmered on the grass.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo