"Shadow feels" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow feels kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień czuje
  1. shadow rzeczownik + feel czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow could feel a breeze from the open window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo