"Shadow watches" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow watches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień patrzy
  1. shadow rzeczownik + watch czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow watched him grip it with his right hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo