"Shadow peers" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow peers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Równi cienia
  1. shadow rzeczownik + peer czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow peered into the library; saw that it was empty.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo