"Shadow notes" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow notes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Notatki cienia
  1. shadow rzeczownik + note czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow noted that his men were keeping well under cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo