"Shadow Theater" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow Theater kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow theater
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień Scena
  1. shadow rzeczownik + theater rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was there that Kastrati first studied contemporary shadow theater.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo