"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
2. huge shadow = olbrzymi cień huge shadow
3. great shadow = potężny cień great shadow
4. large shadow = duży cień large shadow
5. small shadow = mały cień small shadow
6. heavy shadow = ciężki cień heavy shadow
7. tall shadow = wysoki cień tall shadow
8. soft shadow = łagodny cień soft shadow
9. vast shadow = ogromny cień vast shadow
10. giant shadow = olbrzymi cień giant shadow
11. big shadow = duży cień big shadow
12. little shadow = mało cienia little shadow
13. double shadow = podwójny cień double shadow
14. enormous shadow = ogromny cień enormous shadow
15. tiny shadow = maleńki cień tiny shadow
16. gigantic shadow = gigantyczny cień gigantic shadow
17. massive shadow = masywny cień massive shadow
18. immense shadow = ogromny cień immense shadow
19. bulky shadow = pokaźnych rozmiarów cień bulky shadow
21. short shadow = krótki cień short shadow
22. only shadow = jedyny cień only shadow
(5) faint, pale, light, humped
Kolokacji: 4
(6) mere, stark, exaggerated
Kolokacji: 3
(7) gray, white, inky, somber
Kolokacji: 4
(11) sharp, harsh, crisp
Kolokacji: 3
(14) silent, furtive, invisible
Kolokacji: 3
(15) fleeting, momentary
Kolokacji: 2
(16) cold, damp, dusty
Kolokacji: 3
(18) dappled, mottled
Kolokacji: 2
(19) distorted, misshapen, twisted
Kolokacji: 3
(21) flickering, crooked, slanting
Kolokacji: 3
(22) sudden, winged, swift
Kolokacji: 3
(23) jagged, ragged
Kolokacji: 2
(25) new, late-afternoon
Kolokacji: 2
(26) angular, circular, pointed
Kolokacji: 3
(27) broad, wide, sweeping
Kolokacji: 3
(28) permanent, perpetual, constant
Kolokacji: 3
(30) dramatic, towering, formidable
Kolokacji: 3
(31) liquid, transparent
Kolokacji: 2
(32) curved, sinuous
Kolokacji: 2
(33) spidery, thickening
Kolokacji: 2
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.