"at shadows" — Słownik kolokacji angielskich

at shadows kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy cieniach
  1. at przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Who might be outside still, ready to fire at shadows?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo