"of shadow" — Słownik kolokacji angielskich

of shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z cienia
  1. of przyimek + shadow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film of the shadow has already passed from off your eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo