"at one's shadow" — Słownik kolokacji angielskich

at one's shadow kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the shadows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy czyjś cień
  1. at przyimek + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Who might be outside still, ready to fire at shadows?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo