"shadow moving" — Słownik kolokacji angielskich

shadow moving kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow moves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień ruszając się
  1. shadow rzeczownik + move czasownik
    Zwykła kolokacja

    A shadow moved along the next house to the north.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo