"put the Shadow" — Słownik kolokacji angielskich

put the Shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postaw Cień
  1. put czasownik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this case, as in the other, it would be better to put The Shadow in the wrong.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo