BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"make shadows" — Słownik kolokacji angielskich

make shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki cienie
  1. make czasownik + shadow rzeczownik
    Silna kolokacja

    The trees of the left bank made short shadows on the current in the forenoon sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo