"among the shadows" — Słownik kolokacji angielskich

among the shadows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród cieni
  1. among przyimek + shadow rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He has not moved from his place by the wall, among the shadows.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo