eTutor angielski NA ZAWSZEZapłać raz, korzystaj, kiedy chceszSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
2. Shadow swings = Drgnięcia cienia Shadow swings
6. Shadow slides = Zjeżdżalnie cienia Shadow slides
7. Shadow races = Wyścigi cienia Shadow races
10. Shadow wheels = Koła cienia Shadow wheels
11. Shadow speeds = Prędkości cienia Shadow speeds
13. shadow darts = strzałki cienia shadow darts
15. shadow rushes = pośpiechy cienia shadow rushes
16. Shadow eases = Łatwości cienia Shadow eases
17. shadow wavers = cień jest zmienny shadow wavers
18. Shadow rides = Jazdy cienia Shadow rides
19. shadow chases = pościgi cienia shadow chases
20. Shadow circles = Koła cienia Shadow circles
21. shadow floats = cień unosi shadow floats
22. Shadow stumbles = Cień potyka się Shadow stumbles
23. shadow sways = kołysanie cienia shadow sways
24. Shadow sits = Cień siada Shadow sits
25. shadow spills = cień rozlewa shadow spills
26. Shadow weaves = Sploty cienia Shadow weaves
27. shadow flutters = trzepoty cienia shadow flutters
28. shadow swims = pływania cienia shadow swims
(18) flicker, flash, flick, blink
Kolokacji: 4
(19) use, pool, board
Kolokacji: 3
(21) hang, cling
Kolokacji: 2
(26) pause, freeze
Kolokacji: 2
(28) flee, fly, streak, scurry
Kolokacji: 4
(29) choose, prefer
Kolokacji: 2
(30) detach, join, penetrate
Kolokacji: 3
(33) whip, attack, round
Kolokacji: 3
(34) spread, sprawl, scatter
Kolokacji: 3
(37) plunge, engulf
Kolokacji: 2
(38) possess, wear
Kolokacji: 2
(39) spot, blot, cloud, dapple
Kolokacji: 4
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.