"shadow floats" — Słownik kolokacji angielskich

shadow floats kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień unosi
  1. shadow rzeczownik + float czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The gantry lights at the far side of the port flickered as a slim shadow floated across them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo