"Shadow rolls" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow rolls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rolki cienia
  1. shadow rzeczownik + roll czasownik
    Luźna kolokacja

    A great shadow rolled over him, and kept on rolling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo