"shadow crawls" — Słownik kolokacji angielskich

shadow crawls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kraule cienia
  1. shadow rzeczownik + crawl czasownik
    Luźna kolokacja

    A shadow crawled over the ground as an ugly cloud moved across the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo