"Shadow creeps" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow creeps kolokacja
Popularniejsza odmiana: shadow creeps
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień rośnie powoli
  1. shadow rzeczownik + creep czasownik
    Luźna kolokacja

    The Shadow crept forward to the front of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo