KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"shadow creeps" — Słownik kolokacji angielskich

shadow creeps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień rośnie powoli
  1. shadow rzeczownik + creep czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow crept forward to the front of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo