"shadow sways" — Słownik kolokacji angielskich

shadow sways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kołysanie cienia
  1. shadow rzeczownik + sway czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Swaying there in the white sunlight, his shadow on the ground swaying in accompaniment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo