"shadow swings" — Słownik kolokacji angielskich

shadow swings kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow swings
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drgnięcia cienia
  1. shadow rzeczownik + swing czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow had swung from the right window to the left.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo