"Shadow swings" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow swings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Drgnięcia cienia
  1. shadow rzeczownik + swing czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow had swung from the right window to the left.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo