"Shadow slips" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow slips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pomyłki cienia
  1. shadow rzeczownik + slip czasownik
    Luźna kolokacja

    In the trees through which they passed, the shadows slipped now like living things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo