"shadow glides" — Słownik kolokacji angielskich

shadow glides kolokacja
Popularniejsza odmiana: Shadow glides
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień sunie
  1. shadow rzeczownik + glide czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Shadow turned and glided quickly across the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo