"Shadow glides" — Słownik kolokacji angielskich

Shadow glides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cień sunie
  1. shadow rzeczownik + glide czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Shadow turned and glided quickly across the living room.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo