ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shadow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shadow rzeczownik

rzeczownik + shadow
Kolokacji: 31
eye shadow • shadow of one's self • cloud shadow • rain shadow • shadow of death • ...
shadow + rzeczownik
Kolokacji: 51
shadow cabinet • Shadow Minister • shadow chancellor • shadow puppet • shadow government • ...
shadow + czasownik
Kolokacji: 318
shadow falls • shadow moves • shadow passes • shadow crosses • shadow begins • shadow comes • Shadow makes • shadow lengthens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
5. shadow begins = cień zaczyna się shadow begins
6. shadow comes = cień nadchodzi shadow comes
9. shadow seems = cień wydaje się shadow seems
10. shadow lays = pieśni cienia shadow lays
14. Shadow goes = Cień idzie Shadow goes
15. Shadow knows = Cień wie Shadow knows
19. Shadow turns = Cień skręca Shadow turns
20. Shadow sees = Cień widzi Shadow sees
28. Shadow waits = Cień czeka Shadow waits
29. Shadow watches = Cień patrzy Shadow watches
30. Shadow finds = Cień znajduje Shadow finds
36. Shadow hears = Cień słyszy Shadow hears
37. Shadow speaks = Cień mówi Shadow speaks
39. shadow hides = kryjówki cienia shadow hides
40. Shadow swings = Drgnięcia cienia Shadow swings
42. Shadow returns = Powroty cienia Shadow returns
43. Shadow uses = Cień używa Shadow uses
  • The Shadow turned and glided quickly across the living room.
  • The Shadow glided across the dark room to stand over her.
  • The Shadow glided away in the direction of the sound.
  • The Shadow glided inside and the door closed behind him.
  • The Shadow saw him and glided along the same path.
  • The Shadow emerged and glided toward the door of the room.
  • The Shadow glided from the room, found another door and entered.
  • The Shadow glided across the darkness and into the car.
  • The Shadow turned and glided like a great bird from the room.
  • At last he saw a slight shadow gliding along the wall.
48. Shadow says = Cień oznacza Shadow says
50. Shadow drops = Cień przycicha Shadow drops
51. shadow covers = cień przykrywa shadow covers
53. Shadow catches = Cień łapie Shadow catches
54. Shadow wants = Cień chce Shadow wants
55. Shadow tells = Cień mówi Shadow tells
57. Shadow arrives = Cień nadchodzi Shadow arrives
58. Shadow starts = Cień zaczyna się Shadow starts
59. shadow deepens = cień pogłębia się shadow deepens
czasownik + shadow
Kolokacji: 58
throw shadows • step out of the shadows • make shadows • come out of the shadows • cast a shadow • leave shadows • create shadows • ...
przymiotnik + shadow
Kolokacji: 149
dark shadow • long shadow • deep shadow • black shadow • blue shadow • faint shadow • pale shadow • mere shadow • huge shadow • ...
przyimek + shadow
Kolokacji: 21
of shadow • with shadows • under the shadow • into the shadows • beyond a shadow • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.